Zelo zanimivo je dejstvo, da so danes zelo rabljene razne inštrukcije, tako skupinske kot tudi individualne, za razne snovi in predmete. In, če verjamemo ali ne, so zelo v uporabi prav inštrukcije fizike za osnovno šolo. Zakaj je temu tako, si seveda lahko razlagamo na razne načine in dobimo veliko različnih odgovorov.

Dejstvo je, da je danes osnovna šola praktično težka. Sicer je programsko prilagojena starosti otroka, če pa upoštevamo to, da otroci imajo več predmetov, katere morajo poznati in, da enostavno nismo vsi enako dojemljivi, da nekateri potrebujejo več časa in dela, da bi snov dojeli, nam hitro postane jasno, zakaj tolikšna raba inštrukcij. Super je, da so nam na voljo. Namreč, zagotovo bi straši radi svojemu otroku pojasnili določene stvari, pa vendar verjetno tudi sami nismo najbolj prepričani v lastno znanje in je bolje, da to stori nekdo, ki mu je snov popolnoma jasna. Tudi zato, ker morda nimamo toliko potrpljenja kot ga ima lahko inštruktor in lahko še dodatno stvari poslabšamo. Mogoče zgolj nimamo dovolj časa in otroku zato želimo zagotoviti najboljše. In, ker je fizika lahko zelo zahteven predmet, je seveda prav, da mu zagotovimo inštrukcije fizike za osnovno šolo.

Ni pomembno, zakaj se bomo odločili oziroma, katero srednjo šolo bomo izbrali in na koncu niti ni pomembno, kaj bomo celo življenje še počeli in s čem se bomo ukvarjali. Če želimo pozitivne ocene in napredovati naprej v razred ter šolo uspešno zaključiti, bomo morali poznati tudi fiziko in vse druge predmete. Vse, kar se od nas zahteva in pričakuje. In predvsem iz tega razloga je prav, da se odločimo za inštrukcije fizike za osnovno šolo, katere bodo otroku zagotovo močno olajšale in pomagale. Zakaj bi se moral sam učiti in porabiti veliko časa, ko pa morebiti to sploh ni potrebno in zgolj potrebuje pravi pristop učenja ter nekoga, ki mu bo pomagal snov razumeti.    

Write Your Comments

Your email address will not be published.